Nasza świetlica składa się z czterech sal: telewizyjnej, komputerowej, zajęć artystyczno–technicznych, plastycznych, gier stolikowych, nauki, gry w bilard. Wszystkie pomieszczenia są doskonale wyposażone w niezbędne do wypoczynku, zabawy i nauki sprzęty, zabawki i pomoce naukowe.

Dzieciom oferujemy:

  • stałą opiekę wykwalifikowanej kadry od 7:00 – 16:30
  • gry stolikowe (dydaktyczne, strategiczne, towarzysko – rozrywkowe, itp.
  • gry i zabawy ruchowo – zręcznościowe,
  • zajęcia artystyczno – techniczne i plastyczne (rysowanie, lepienie, malowanie, kolorowanie, dekoracje okolicznościowe, itp.),
  • zajęcia rozwijające horyzonty umysłowe – czytanie, rozwiązywanie rebusów, krzyżówek i łamigłówek, oglądanie ciekawych filmów i bajek,
  • zajęcia dydaktyczno - wychowawcze z zakresu profilaktyki zdrowia, higieny i bezpieczeństwa,
  • pomoc przy odrabianiu lekcji

Plan pracy świetlicy:

Wychowawcy świetlicy pracują według opracowanego planu pracy. Poprzez realizację tego planu kształtujemy u dzieci umiejętność spostrzegania, kształcimy pamięć, wyobraźnię przestrzenną, pomysłowość, wdrażamy zasady estetyki życia codziennego. Poprzez dobór odpowiednich form pracy i metod aktywizujących, rozwijamy zdolności do twórczego wysiłku. Przyczyniamy się do rozwoju indywidualnych zainteresowań i uzdolnień u dzieci. Dzieci, zwłaszcza te w młodszym wieku szkolnym, są aktywne, otwarte i szczere. Praca z nimi to wielka przyjemność.

Każdy nauczyciel zatrudniony w świetlicy wie, że jego praca ma odmienny i specyficzny charakter. Warto przypomnieć, że pobyt dziecka w świetlicy to przedłużony proces dydaktyczno-wychowawczy, a głównym celem zajęć świetlicowych jest wszechstronny rozwój osobowości każdego ucznia.
Przy świetlicy działa stołówka szkolna, która zapewnia dożywianie dzieci. W czasie przerw śródlekcyjnych wydawane są posiłki: drugie śniadanie i obiad.

Godziny wydawania posiłków:

mleko: wtorek/czwartek 9:40 - 11:00
obiad 11:30 - 14:00