W trakcie obrad zebrania Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Sportowej nr 6 im. Jana Pawła II z Oddziałami Przedszkolnymi w Braniewie zostało wybrane Prezydium Rady Rodziców w składzie:

Protokoły i uchwały Rady Rodziców

Protokoły oraz uchwały Rady Rodziców do 12.11.2014r. Pobierz plik (zip)

Numer konta Rady Rodziców:
36 8313 0009 0033 3300 3000 0010
Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy oddział w Braniewie