p.o. Dyrektor -  Mirosława Szulhan

 wicedyrektor - Agnieszka Świerczek

 

Kadra Szkoły Podstawowej Sportowej nr 6 im. Jana Pawła II z Oddziałami Przedszkolnymi

rok szkolny 2021/2022