Dyrektor Szkoły - Marek Czapliński

Wicedyrektor -  Mirosława Szulhan

 

Kadra Szkoły Podstawowej Sportowej nr 6 im. Jana Pawła II z Oddziałami Przedszkolnymi

rok szkolny 2020/2021

Wychowawcy Szkoły Podstawowej Sportowej nr 6 im. Jana Pawła II z Oddziałami Przedszkolnymi

rok szkolny 2020/2021

Szkoła to nie tylko uczniowie i nauczyciele. Oto pracownicy administracji i obsługi, bez których funkcjonowanie szkoły jest po prostu niemożliwe: