„Kaligrafia była sztuką, w którą angażowało się całe ciało; czynnością, w trakcie której pędzelek i ramię musiały tworzyć niepodzielną całość; tańcem, w którym nierozwiązalnym węzłem połączone były ze sobą wszystkie elementy: atrament, papier, pędzelek, ręka, nadgarstek, ramię, tors, głowa, umysł, dusza, próżnia i... pełnia! To niemal jak sztuka wojenna - wymaga ogromnej samokontroli i jest zarezerwowana dla ludzi wykształconych, rycerzy pędzla.”

José Frèches 

 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru uczniowie klas 4-6 wzięli udział w konkursie wiedzy pt. „Co wiem o teatrze?”, który odbył się w szkolnej bibliotece.

23 kwietnia został przeprowadzony w szkole ponadprogramowy ogólnopolski konkurs wiedzy na temat ekologii i ochrony środowiska – EKOTEST.

Konkurs zorganizowany został przez Ogólnopolskie Centrum Ekologii. Test odbył się w ramach obchodów Dnia Ziemi 2018. Znamy już wyniki EKOTESTU w szkole:

dziewczynka siedząca w ławce i rozwiązująca test

12 listopada br. w naszej bibliotece odbył się szkolny etap konkursu czytelniczego pt. "Bajkowy świat - bohaterowie książek". Uczniowie rozwiązali test wiedzy, w którym musieli wykazać się znajomością literatury między innymi Hansa Christiana Andersena, Charlesa Perraulta, braci Grimm, Wandy Chotomskiej, Juliana Tuwima, Jana Brzechwy oraz Marii Konopnickiej.

4 listopada 2015 roku w Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Braniewie odbył się szkolny etap Wojewódzkiego konkursu języka polskiego. Wzięło w nim udział 7 uczniów, w tym dwoje z klasy Vc, dwoje z klasy VI a i trzy uczennice z VI b.

6 listopada 2015r. odbył się etap szkolny Wojewódzkiego konkursu z języka angielskiego, który został zorganizowany przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie. Udział w nim wzięli uczniowie z klasy 5a i 5b oraz 6c. Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: pani Patrycja Zagrobelna oraz pani Anna Bujalska.