Urząd Miasta Braniewa informuje, że wniosek Gminy Miasta Braniewa w konkursie Granty PPGR został zaakceptowany i w dniu 13 kwietnia 2022 r. została podpisana przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa umowa o powierzenie grantu.

Pismo w załączniku.

Informacja o przyznanych grantach PGR.

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół, w imieniu Rady Pedagogicznej, Uczniów i Pracowników Szkoły Podstawowej Sportowej nr 6 im. Jana Pawła II z Oddziałami Przedszkolnymi w Braniewie

życzy

Mirosława Szulhan p.o. dyrektora

 

wielkanoc tlo

Szanowni Państwo,

pragnę złożyć serdeczne podziękowania i wyrazy wdzięczności Pani Ewie Pietrzak - przewodniczącej Rady Rodziców oraz wszystkim Rodzicom naszej społeczności szkolnej za zaangażowanie w prace na rzecz organizacji Braniewskiego Jarmarku Wielkanocnego oraz czuwanie nad jego przebiegiem. Dziękuję Państwu za wykwintne wypieki oraz promocję naszej Szkoły.

Z wyrazami szacunku,
p.o.Dyrektor Mirosława Szulhan

Trwa rekrutacja dzieci do oddziałów przedszkolnych, klas I oraz klas I z oddziałami sportowymi.

Dokumenty do pobrania dostępne są w zakładce: RODZICE - REKRUTACJA I WYPRAWKA 2021/2022.

Rzeczy do uprawiania sportu

Testy sprawnościowe dla kandydatów klasy pierwszej sportowej odbędą się w dniu 11.04.2022 r. (poniedziałek) o godz. 17:00 na sali gimnastycznej w budynku B (budynek gimnazjum).

Prosimy, aby na test sprawnościowy kandydat przyniósł strój sportowy oraz obuwie sportowe. W czasie przeprowadzania testów sprawnościowych niezbędna jest obecność jednego z rodziców bądź prawnych opiekunów.