Godziny pracy pani Elżbiety Fiłonowicz w roku szkolnym 2022/2023:

Godziny pracy pani Kingi Szczęśniak w roku szkolnym 2022/2023:

Terapię logopedyczną w naszej szkole prowadzi Gutowska Barbara.

Terapię pedagogiczną i zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne prowadzi Lubert Dorota (Dulkowska Joanna).